Βρίσκεστε εδώ :  Αρχική / Λίστα Άρθρων: Λιπώδης ιστός (Κατηγορία: Μεταβολισμός)

Λίστα Άρθρων: Λιπώδης ιστός

Ο μπεζ λιπώδης ιστός (Beige or Brite fat tissue)
Προστέθηκε : 09/05/2013
Πηγή : obeline.gr
Συντάκτης : Αναστάσιος Μόρτογλου

Πρόκειται για λιποκύτταρα που βρίσκονται ανάμεσα στο λευκό λιπώδη ιστό και τα οποία αποκτούν τα θερμογενετικά χαρακτηριστικά του φαιού λίπους με την επίδραση κάποιων ενδογενών ή εξωγενών ερεθισμάτων, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Το χρώμα των κυττάρων, μεταξύ λευκού και φαιού, του έδωσε το ένα όνομα –μπεζ (Beige)- ενώ η δεύτερη ονομα ...


Ο λευκός λιπώδης ιστός (White Fat tissue – WAT)
Προστέθηκε : 06/05/2013
Πηγή : Obeline.gr
Συντάκτης : Αναστάσιος Μόρτογλου

Μορφολογία και εμβρυϊκή προέλευση του λιπώδους ιστού Στο έμβρυο, τα λιποκύτταρα προέρχονται από τα μεσεγχυματικά κύτταρα του πλάγιου μεσοδέρματος, τα οποία, με αρνητικό τον μεταγραφικό παράγοντα Myf5, εξελίσσονται σε άωρα προ-λιποκύτταρα και στη συνέχεια με την επίδραση του PPARγ παίρνουν την τελική τους μορφ ...


Ο φαιός λιπώδης ιστός (Brown Fat Tissue – BAT)
Προστέθηκε : 06/05/2013
Πηγή : Obeline.gr
Συντάκτης : Αναστάσιος Μόρτογλου

Εμβρυϊκή προέλευση και μορφολογία Κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη-εξέλιξη τα κύτταρα του φαιού λίπους προέρχονται από τα μεσεγχυματικά κύτταρα του παράκεντρου μεσοδέρματος, έχουν κοινή προέλευση με τα μυϊκά κύτταρα και είναι θετικά, όπως και αυτά, στο μεταγραφικό παράγοντα Myf5 (myogenic factor). Στη συνέχεια, με τη επίδ ...


< Σελίδα: 1 από 2 >